Vijeće ministara BiH o Nacrtu zakona o elektronskim komunikacijama

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine pripremilo je Nacrt zakona o elektronskim komunikacijama o kojem bi se na sjednici koja je zakazana za danas, 30. januara, trebalo izjasniti Vijeće ministara.

Pred ministrima je Prijedlog odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina koju je pripremila Uprava za indirektno oporezivanje BiH.

Ministri će sutra biti upoznati s aktivnostima na uspostavi Poljoprivrednog informacionog sistema u BiH te o unapređenju Registra poljoprivrednih gazdinstava i Registra klijenata, a informacije je pripremilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Na dnevnom redu sjednice je i dokument nazvan “Ekonomski trendovi za BiH” za devet mjeseci prošle godine kojeg je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje.

Ministri će se sutra izjašnjavati i o prijedlozima rada nekoliko državnih institucija za ovu godinu te nacrtima odluka o ratifikaciji nekoliko međunarodnih ugovora.

Pročitajte...