Vijeće ministara BiH o stanju u oblasti migracija u BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da razmatra Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH.

Predviđeno je i razmatranje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Javnom radio-televizijskom sistemu BiH, čiji su predlagači poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Aleksandra Pandurević, Mladen Bosić, Nenad Lalić i Momčilo Novaković.

Vijeće ministara BiH bi, između ostalog, trebalo razmatrati Prijedlog odluke o korištenju prenesenih namjenskih sredstava uplaćenih na ime dodijeljene dozvole za univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme; Prijedlog odluke o upotrebi dijela akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH za finansiranje Projekta digitalizacije kao i Prijedlog odluke o usvajanju Projekta sekundarne emisione mreže digitalnog zemaljskog emitiranja – DVB – T2 – treća faza.

Pred državnim ministrima bi se trebala naći i Informacija o statusu uvođenja mobilne mreže četvrte generacije (4G) u BiH.

Pročitajte...