Vijeće ministara BiH razmatraće na današnjoj sjednici informaciju o preduzetim mjerama radi aktiviranja zaštitnih klauzula Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda iz zemalja Evropske unije.

Na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, biće razmatrana i informacija o primjeni tarifnih kvota carinske tarife za period uvoza od 1. januara do 31. decembra 2020. godine.

Na dnevnom redu je i informacija o stanju u oblasti migracija u BiH za januar ove godine i izvještaj o radu Koordinacionog tijela za pitanja migracija u BiH zaključno sa 31. decembrom 2020. godine.

Pred ministrima će se naći i prijedlog odluke o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije za period 2020. – 2024. i Akcionog plana za sprovođenje te strategije.

Jedna od tačaka dnevnog reda je nacrt osnove za pokretanje postupka za zaključivanje sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje BiH – Crna Gora 2018.-2020. za prošlu godinu između Evropske komisije, BiH i Vlade Crne Gore.

Na dnevnom redu sjednice je i nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma.

Ministarstvo inostranih poslova dostavilo je prijedlog pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih specijalizovanih vozila ovog ministarstva i diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH.

Na dnevnom redu su i prijedlozi odluke o izmjeni odluke o imenovanju članova Komisije za suzbijanje zloupotrebe droga, te o imenovanju članova Komisije BiH za saradnju BiH s Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) i visini novčane naknade.

Na sjednici bi trebalo da bude razmotrena i Platforma zapošljavanja stranaca u BiH, najavljeno je na web-stranici Vijeća ministara BiH.