Vijeće ministara BiH o novom tekstu pravilnika o policijskim uniformama

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će na današnjoj sjednici razmatrati Prijedlog za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva komunikacija i prometa BiH i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP).

Prema predloženom dnevnom redu, ministri će razmatrati i Prijedlog odluke o dodjeli grant sredstava za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u BiH za 2018. godinu, kao i Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za sufinanciranje Projekta obilježavanja Europskog dana borbe protiv trgovine ljudima, 18. oktobra.

Razmatra se i Prijedlog odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta „Nabava objekta za potrebe smještaja Ureda za reviziju institucija BiH u Sarajevu“, Prijedlog odluke o utvrđivanju minimuma procesa rada u Ministarstvu vanjskih poslova BiH i Tajništvu Parlamentarne skupštine BiH za vrijeme trajanja štrajka, kao i Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o visini administrativnih pristojbi u vezi s procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem.

Pred ministrima će se naći i nekoliko informacija u vezi sa sporom entitetskih streličarskih sportskih saveza, o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH, o zaključku Koordinacijskog tijela za pitanja migracija u BiH – Operativnog stožera za pitanja migracija u BiH u vezi sa smještajem migranata.

Na sjednici će se naći i informacije o drugom izvješću Lanzarote komiteta o primjeni Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zlouporabe „Zaštita djece od seksualnog zlostavljanja u krugu povjerenja“, s navedenim izvješćem, te Informacija o proceduri i postupku zaključivanja aneksa V Sporazuma zaključenog između BiH i Kraljevine Norveške i Nacrt aneksa V Sporazuma između BiH i Kraljevine Norveške o financiranju projekata u korist pravosuđa i/ili sudova i tužiteljstava u BiH.

Ministri će pored ostalog razmatrati i novi tekst Prijedloga pravilnika o policijskim uniformama, te nekoliko prijedloga o imenovanjima u institucijama BiH iz nadležnosti Vijeća ministara BiH te Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova i tajnika Državnog komiteta sigurnosti civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine.