Vijeće ministara sutra o migracijama i imovini u Hrvatskoj

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatrat će na sjednici zakazanoj za sutra, 18. juna Informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH koju je pripremilo Ministarstvo sigurnosti.

Ministar sigurnosti Dragan Mektić upoznao je novinare ove sedmice s najnovijim podacima o broju migranata koji su BiH ušli u proteklim mjesecima, kazavši da je do sada ušlo 6.513 nelegalnih migranata, 292 njih je po postupku readmisije prihvaćeno iz susjednih zemalja.

Državni ministar naglasio je da za sada nema drastičnog povećanja broja migranata nakon zasjedanja Operativnog štaba o pitanju migracija koji se sastaje svake sedmice kako bi nadležni pratili stanje kada su migracije u pitanju.

Pred ministrima Vijeća ministara je i Informacija o aktivnostima u vezi sa zaštitom imovine i prava Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj koju je pripremio Pregovarački tim za provedbu Sporazuma o pitanjima sukcesije.

Tako će ministri biti upoznati s Informacijom u vezi s rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u državnom vlasništvu te Informacijom o predmetima koje je vodilo i vodi Pravobranilaštvo BiH u pravnim stvarima zaštite imovine i prava BiH u Hrvatskoj.

Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša ranije je kazao da u Vijeću ministara BiH postoji spremnost da se ovo pitanje riješi, ali je naglasio da je Vijeće ministara zaduženo samo za imovnu koja se registrira na državnom nivou, a u Hrvatskoj je to sedam objekata.

Najvažnijim je tada nazvao da BiH ne ostaje bez imovine kako se to u medijima spekulira nakon usvajanja Zakona o upravljanju državnom imovinom u Hrvatskoj, koji omogućuje stavljanje u funkciju nekretnina za koje nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi.

Pred ministrima će se naći i izvještaj o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za prva tri mjeseca ove godine i analiza vanjskotrgovinske razmjene BiH za prva tri mjeseca.

Na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg programa za zaštitu potrošača u BiH za ovu godinu i informacija o načinu i provođenju adekvatne kontrole nad finansijskim sredstvima koje Vanjskotrgovinska komora BiH ostvaruje u vršenju javnih ovlaštenja.

Pročitajte...