Vijeće nacionalnih manjina BiH-Funkciju ministra ljudskih prava i izbjeglica povjeriti pripadniku nacionalnih manjina

Vijeće nacionalnih manjina BiH smatra da bi funkciju ministra za ljudska prava i izbjeglice, pri formiranju novog Vijeća ministara BiH, trebalo da obnaša neko od pripadnika nacionalnih manjina. Napominju da su izjašnjavanje o pripadnosti iz reda ostalih u velikom broju slučajeva zloupotrebljavalo i pri izboru ministara, ali i delegata u domovima naroda.

Pročitajte...