Vijećnici Općinskog vijeća Kladanj danas o gradnji međuopćinske deponije

Vanredno će zasjedati općinsko vijeće Kladanj. Na dnevnom redu je samo jedna tačka. Vijećnici će razmatrati prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti na kreditno zaduženje za provedbu projekta „Izgradnja međuopćinske sanitarne deponije“.