Vijećnici traže donošenja mjera za smanjenje aerozagađenja u Tuzli

Kolegij Gradskog vijeća Tuzla je na zahtjev vijećnika BOSS-a, SBB-a, SDA i HDZ-a zakazao sjednicu Vijeća za 23. januar na kojoj je određen tematski dio pod nazivom “Rasprava o problematici aerozagađenja na području Grada Tuzla”.

Kako je navedeno u saopćenju BOSS-a, Kolegij Gradskog vijeća je obavezao Stručnu službu vijeća da se vijećnicima dostave svi zaključci o svim raspravama vođenim na temu aerozagađenja za protekli i aktuelni mandat Gradskog vijeća, sa izvještajem šta je realizovano od zaključaka Vijeća.

-Zatraženo je od gradonačelnika da Vijeću dostavi izvještaj o utrošku sredstava dobijenih po osnovu Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana, od 1. januara 2015. godine kada je stupio na snagu Zakon, odnosno za primljenih oko 16 milion maraka, kako bi se utvrdilo da li su sredstva korištena namjenski u svrhe smanjenja štetnih posljedica aerozagađenja zbog rada Termoelektrane Tuzla – kaže se u saopćenju.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Tuzla je, kako se navodi, obavezan da na sjednicu Vijeća pozove predstavnike Termoelektrane Tuzla, nadležne kantonalne i federalne zvaničnike, te predstavnike nevladinih ekoloških organizacija, kako bi svojim učešćem doprinijeli rješavanju problema aerozagađenja u Tuzli.

Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla iz BOSS-a, SBB-a, SDA i HDZ-a još jednom su istakli da je na sjednici Vijeća odlukama neophodno obavezati sve ustanove i preduzeća u Tuzli i okolini na poštivanje zakonskih propisa iz oblasti zaštite zdravlja građana te da se naloži kantonalnim i federalnim inspekcijskim organima adekvatna kontrola aerozagađenja i obaveza ugradnje filtera za odsumporavanje u Termoelektrani Tuzla.

Također, smatraju da je neophodno da se traži od kantonalnih i federalnih organa poduzimanje svih mjera u cilju smanjenja aerozagađenja u Tuzli, te da se kroz rebalans budžeta obezbijedi da se najveći dio sredstava dobijenih iz naknade rada termoelektrana uloži u hitno širenje mreže toplifikacije na individualne stambene objekte, kao i druge mjere kojim bi se posebno u zimskom periodu smanjilo aerozagađenje Grada, saopćeno je iz BOSS-a.

Pročitajte...