Više od 130 000 motornih vozila u TK

Najčešći uzroci saobraćajnih nesreća su nepažnja vozača, tehnička neispravnost vozila i oštećenja na cestama. Za održavanje oko 220 km magistralnih cesta na području TK zaduženo je JP Ceste FBiH, dok je za održavanje regionalnih cesta zadužena Vlada TK i Direkcija regionalnih cesta TK, a tu su i lokalne ceste. Posla je mnogo. I pored svih ulaganja, stanje na putevima pojedinim dionicama ne garantuje bezbjednu vožnju. U 2017. godini u saobraćajnim nesrećama na području TK poginule su 43 osobe, dok je u 2018. godini bilo za jednu trećinu manje smrtnih ishoda.                                                         „Vlada i Skupština TK SU 2017. godini omogućili da Direkcija cesta podigne kredit u iznosu 20 miliona KM koji će biti iskorišteni zs rekonstrukciju i modernizaciju regionalne cestovne infrastrukture na području TK, u cilju da sigurnost svih učesnika u saobraćaju bude dovedena na viši nivo nego do sada. Sve te aktivnosti rezultirale su da u 2018. g. imamo broj smrtno stradalih manji za 35 %, u odnosu na 2017. g. što ukazuje na to da smo na pravom putu vezano za ulagamnje u cestovnu infrastrukturu kao i za prioritete koje smo odredili“, rekao je, pomoćnik ministra za saobraćaj TK Nenad Lukanović.                          Iako se kontinuirano ulaže u rekonstrukciju, vozači nisu zadovoljni, prvenstveno zbog mnoštva rupa na cestama i nedostatka adekvatne saobraćajne signalizacije na pojedinim dionicama.                                                                                                                     „Za saobraćajnu signalizaciju u 2019.g planira se 630 000 KM, za vertikalnu signalizaciju 150 000 KM, a 250 000 za horizontalnu signalizaciju ,odnosno izvlačenje linija za bezbjedno preticanje, obilaženje, kao i postavljanje metalnih zaštitnih ograda“, rekao je, pomoćnik ministra za saobraćaj TK Nenad Lukanović.                                                      Prema statističkim podacima za oko 60 % saobraćajnih nesreća odgovoran je vozač, oko 10-20 % tehnička ispravnost vozila, dok se 20-30 % nesreća događa zbog loše cestovne infrastrukture. U TK ima više od 130 000 motornih vozila, a putevi nisu prilagođeni tolikoj frekvenciji vozila.  Lukanović  je dodao: „Mi imamo cestovnu infrastrukturu koja je otprilike naslijeđena od prije rata s tim da je pokušavamo na mreži regionalnih cesta da to dobrim dijelom modernizujemo i izvršimo rekonstrukciju svih mjesta gdje se pojavljuju uska grla. Međutim, ono što je jako bitno istaći da takva putna mreža počev od magistralnih preko regionalnih do lokalnih cesta sigurno ne može kapacitetom odgovoriti stepenu motorizacije koji se dogodio poslije rata“. Putevi u TK bi se rasteretili izgradnjom autocesta, a za to su nadležni viši nivoi vlasti, saopšteno je iz Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK.