Visok procenat realizacije Plana i programa rada Vlade TK u 2017.godini

Kontinuirano smanjenje akumuliranog deficita, koji je na početku mandata Vlade iznosio preko 90 miliona maraka, stabilizacija fiskalnih prilika, povećanje plaća budžetskim korisnicima, regresiranje kamata za potrebe privrede, u fokusu su Vlade TK. U 2018.godini se najavljuje i više mjera za poljoprivrednu proizvodnju, ali i socijalno zbrinjavanje.

 

Pročitajte...