Visoka škola “Empirica”: Počeo drugi modul treninga u okviru projekta formiranja poslovno-inovacijskog centra

Na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija „Empirica“ počeoje drugi modul treninga u okviru projekta ICT – formiranja poslovno-inovacijskog centra. Projekt je podržan od strane UNDPI-a, a uključuje edukaciju 32 studenta. Nakon ove edukacije, priliku za stalno zaposlenje u ovoj školi dobit će dva studenta čije ideje budu procijenjene kao najbolje.