Vlada FBiH: 150 hiljada KM za izgradnju Centra za autizam TK

Prihvatajući preporuku Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da pokrene proceduru odobravanja izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2018. godinu u iznosu od 150.000 KM. Ovim sredstvima će biti sufinansirana izgradnja Centra za autizam u Tuzli. Vlada je ocijenila da je nastavak izgradnje potpuno opravdan kako bi ovaj centar što prije mogao biti stavljen u funkciju. Donesena je i Odluka o utvrđivanju kriterija raspodjele budžetskih sredstava Federalnom ministarstvu finansija s pozicije tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, a namijenjenih kao finansijska pomoć kantonima i općinama. Riječ je o ukupnom iznosu od 18.000.000 KM, od čega će kantonima biti raspodijeljeno 6.000.000 KM, a općinama 12.000.000 KM.