Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i njihovih porodica

Vlada FBiH danas je na sjednici u Mostaru utvrdila Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i njihovih porodica. Ovaj Prijedlog, kojim je omogućeno ostvarivanje 15 prava, trebao bi biti razmotren  na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH  zakazanoj za 10 .juli. Podsjećamo borci FBiH, očajni nakon isteka roka za ispunjenje njihovih zahtjeva, najavili su proteste i blokade. U Prijedlogu zakona o pravima demobilisanih boraca i njihovih porodica predviđeno je ostvarivanje prava na povoljnije uslove zapošljavanja i prioritet pri zapošljavanju, duži godišnji odmor, prijevremeno povoljnije penzionisanje, stambeno zbrinjavanje, zdravstvenu zaštitu, liječenje u inostranstvu, banjsko i klimatsko liječenje, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova, liječenje u drugom kantonu, prednost pri smještaju u penzionerske domove i gerontološke centre, te pomoć u slučaju smrti. „Takođe borački dodatak je predviđen za demobilisane branitelje koji imaju 57 godina i tri godine učešća u OS, u drugoj kategoriji su oni sa 60 godina i jednom godinom učešća u OS i treća kategorija starija od 65 godina, za sve koji su bili u OS bez obzira koliko dugo. Posebna kategorija su žene branioci koje mogu ostvariti pravo na borački dodatak ukoliko nemaju drugih priroda kao npr. plata ili penzija i ukoliko ne iznajmljuju svoju imovinu“, rekao je Salko Bukvarević, ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH.  „Također imaju pravo na subvenciju obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i njegovo uređenje, besplatni priključak na infrastrukturalne mreže, dodjelu sredstava za održivi povratak, povoljnije uslova školovanja i pravo na izdavanje identifikacijske kartice demobilisanog borca“, dodao je Muzijet Kahrimanović, predsjednik Saveza demobilisanih boraca TK. Propisana je i javna objava Jedinstvenog registra boraca i korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.Predloženo je da primjena Zakona o pravima demobilisanih boraca i njihovih porodica počne od 1. januara 2019. godine. Nakon usvajanja federalnog uslijediće i korekcije kantonalnih zakona.  U većini kantona ova prava su obuhvaćena Zakonima o dopunskim pravima boraca.