Vlada TK: 1.100.000,00 KM za subvencioniranje kamata

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Odluke o davanju naloga za prenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog subvencioniranja dijela kamatne stope za kredite koji će biti plasirani privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona putem Sparkasse banke, a u skladu sa Ugovorom o pružanju usluga plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona današnjom odlukom daje nalog Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine da sa depozita po viđenju Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, prenese 1.100.000,00 KM na poseban namjenski depozit Vlade Tuzlanskog kantona otvoren kod Sparkasse banke d.d. BiH.

Pročitajte...