Vlada TK: 392.000,00 KM za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o raspodjeli sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2017. godinu. Ovom odlukom raspoređena su sredstva u ukupnom iznosu od 392.000,00 KM. Prijedlogom o raspodjeli sredstava obuhvaćeno je 16 blagovremenih i potpunih prijava koje su zadovoljile propisani bodovni minimum. Svi projekti navedenih organizacija koji su podržani značajno doprinose poboljšanju kvalitete života lica u stanju socijalne potrebe, razvoju partnerstva javnog, privatnog i nevladinog sektora kao i razvoju i pružanju vaninstitucionalnih socijalnih usluga, koji su adekvatna nadopuna uslugama ustanova socijalne zaštite iz javnog sektora. Podrška iz Programa doprinosi smanjenju siromaštva i ublažavanju posljedica ekonomske krize u Tuzlanskom kantonu.

Također Vlada je dala suglasnost u na Odluku o raspodjeli sredstava sa potrošačke jedinice subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2017. godinu, za što je ove godine izdvojeno 10.000,00 KM.

Pročitajte...