Vlada TK: 500.000,00 KM za program zapošljavanja branitelja i članova njihovih porodica

Vlada je danas donijela Program o rasporedu sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica. Ovaj program zasnovan je na namjenski izdvojenim i planiranim sredstvima za osiguranje povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica, koja su prijavljena na evidenciji Službe. Realizacija Programa predviđena je putem zapošljavanja radi proširenja postojeće ili pokretanja nove privredne djelatnosti i samozapošljavanja radi pokretanja nove privredne djelatnosti ili obrtničke ili srodne djelatnosti. Za ove namjene Vlada je u Budžetu za 2018. godinu planirala ukupno 500.000,00 KM bespovratnih sredstava. Od ovog iznosa 300.000,00 KM je predviđeno za dodjelu grant sredstava privrednim društvima registrovanim kod nadležnog organa i registriranim licima koja obavljaju obrtničku ili srodnu djelatnost, a koja bi izvršila zapošljavanje branilaca ili članova njihovih porodica. Preostalih 200.000,00 KM predviđeno je za dodjelu grant sredstava fizičkim licima, koja bi koristeći sredstva registrovali privrednu, odnosno obrtničku ili srodnu djelatnost i otpočeli obavljati djelatnost u svoje ime i za svoj račun, odnosno vlasnicima privrednog društva /obrta ukoliko su oni u međuvremenu izvršili registraciju.

Ostale odluke
Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu i poslovanju JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla za periodu januar – decembar 2017. godine. Ono što karakteriše ovaj period, a na što ukazuje i ostvarenje parametara finansijskog poslovanja, jeste da je UKC u proteklom periodu ostvario povećanje programa rada za 5,27%, povećanje prihoda za 9,72%, i povećanje rashoda za 9,48%. Kao rezultat naprijed navedenog, finansijski rezultat poslovanja Ustanove za 2017. godinu je iskazan kao višak prihoda nad rashodima nakon poreza na dobit u iznosu od 532.045,17 KM, i on je, u odnosu na finansijski rezultat za 2016. godinu veći za 97,15%.
Također, Vlada je danas usvojila i Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2017. godinu.
Vlada je danas dala saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava iz naknada za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2018. godinu. Ovim dokumentom utvrđena je struktura prihoda iz naknada za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja i naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra, rashodi, način raspodjele namjenskih sredstava, obaveze korisnika namjenskih sredstava i nadzor nad trošenjem namjenskih sredstava. Za ove namjene, shodno Programu za 2018. godinu su raspoložive 334.000,00 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 8.000,00 KM UG Ženski košarkaški klub „RMU – Banovići” Banovići, kao finansijsku podršku za odigravanje završnice takmičenja lige za prvaka BiH u ženskoj košarci.
Zbog preciznijeg definisanja opisa poslova i radnih zadataka, kao i otklanjanja određenih nejasnoća, Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite. Također, zbog neophodnog usaglašavanja izraza u vezi izricanja odgojne mjere upućivanja u Odgojni centar, te dopune jednog radnog mjesta kako bi se pojačale i provodile obrazovne aktivnosti maloljetnika u Odgojnom centru, Vlada je danas dala suglasnost na Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ovoj instituciji.
Postupajući po Programu rada Vlada je danas razmatrala i usvojila izvještaje o radu sedam ministarstava tokom 2017. godine. Usvojeni su Izvještaji o radu Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i Ministarstva razvoja i poduzetništva, koji već od početka ove godine djeluju kao jedno Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona. Također usvojeni su izvještaji Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva zdravstva, Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja i Ministarstva obrazovanja nauke, kulture i sporta.
Vlada Tuzlanskog kantona stavila je danas van snage Odluku o prihvatanju teksta Protokola o saradnji koji je trebao biti zaključen između Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona, Univerziteta u Tuzli, Ekonomskog fakulteta u Tuzli, Fakulteta elektrotehnike u Tuzli, Mašinskog fakulteta u Tuzli, Rudarsko – geološko građevinskog fakulteta u Tuzli, Tehnološkog fakulteta u Tuzli, Internacionalne poslovno – informacione akademije u Tuzli, Instituta za zavarivanje d.o.o. Tuzla, Rudarskog instituta d.d. Tuzla i Rudnika soli d. d. Tuzla.
Vlada je danas imenovala Radnu grupu za izradu nacrta Strategije razvoja sporta Tuzlanskog kantona za period 2019-2027. godina. Tekst nacrta Strategije razvoja sporta Tuzlanskog kantona za period 2019.-2027. godina Radna grupa će sačiniti i dostaviti Vladi Tuzlanskog kantona najkasnije u septembru 2018. godine, a stručnu i tehničku podršku Grupi će pružiti Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Sportski savez Tuzlanskog kantona i Udruženje za razvoj NERDA.
Vlada je danas donijela i Odluku o poništavanju javnog oglasa i raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog javnog oglasa za nominovanje kandidata za poziciju predsjednika Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o., kao Odluku o poništavanju javnog konkursa i raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Kantonalne direkcije robnih rezervi u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas dala i saglasnost Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja za prijem zaposlenika, državnog službenika, u radni odnos na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto stručni savjetnik za trgovinu i turizam.
Vlada je danas odobrila i dvije unutrašnje preraspodjele planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je privremeno imenovala člana Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona, te dala prethodnu saglasnost na Odluku Upravnog odbora JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (CROPS) o utvrđivanju kandidata za imenovanje na poziciju direktora CROPS-a.