Vlada TK: 79 hiljada KM za spomen obilježja

Vlada je danas dala saglasnosti na više odluka Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Ovim odlukama Općini Sapna odobreno je 10.000,00 KM na ime sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Isti iznos dodijeljen je i Mjesnoj zajednici Goduš u Sapni na ime sufinansiranja troškova u izgradnji spomen sobe poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Na ime sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine mjesnim zajednicama Gornji Moranjci i Lušnica, općina Srebrenik, odobreno je po 10.000,00 KM, a za iste namjene mjesnim zajednicama Donji Srebrenik i Previle odobreno je 7.000,00 KM. Mjesnoj zajednici Soko, općina Gračanica odobreno je 5.684,00 KM, a općinama Teočak i Doboj Istok je odobreno po 10.000,00 KM.

Pročitajte...