Vlada TK danas o kupovini roba za robne rezerve i Planu proljetne sjetve

Vlada TK danas će održati redovnu sjednicu sa obimnim dnevnim redom. Između ostalog, na sjednici će biti riječi o Planu proljetne sjetve u 2021. godini, raspodjeli sredstava za “Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih” i “Podršku povratku prognanih lica”, te o kupovini robe za robne rezerve. Pred članovima Vlade naći će se više odluka iz oblasti socijalnih davanja, a među  njima su subvencije za djecu, učenike i studente, materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih,  zatim visina dječijeg dodatka, jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenčeta, pomoći u prehrani djeteta do šest mjeseci, te Odluka o visni jednokratne pomoći za roditelje sa troje i više zajedničke djece. Na dnevnom redu je i Odluka o usvajanju Akcionog plana Tuzlanskog kantona za provođenje Strategije suprostavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2020 – 2023.

Pročitajte...