Vlada TK danas o prostornom planu slivnog područja Modrac

Danas zasjeda Vlada TK. Na obimnom dnevnom redu je između ostalog, izvještaj o radu Komisije za kontrolu indiciranja i propisivanja lijekova na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja za prvih osam mjeseci ove godine, zatim informacije o problemima u vezi sa upućivanjem radnika na ocjenu radne sposobnosti, utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave, te prijedlog prostornog plana područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac. Pred članovim Vlade je i Odluka o davanju naloga za prenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade TK kod Razvojne banke FBiH, Odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede i to za dva projekta Općini Kladanj, i za po jedan projekt općinama Živinice i Banovići. Ministri u Kantonalnoj vladi će raspravljati i o planu jesenje sjetve u 2017., donijeti zaključke u vezi sa obezbjeđenjem pretpostavki za uspostavljanje Uprave policije  kao posebnog budžetskog korisnika, te o donošenju Odluke o participaciji troškova studija za drugi i treći ciklus na fakultetima Univerziteta u Tuzli za studente koji nemaju bh. državljanstvo.

Pročitajte...