Vlada TK: Dodjeljena sredstva Kladnju za sportsku dvoranu, Banovićima za rasvjetu i Tuzli za sanaciju šteta od poplava

Održana 18.vanrednasjednica Vlade Tuzlanskog kantona

 Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je prihvatila Informacijuo dodatnim sredstvima potrebnim za izradu Izmjena i dopuna Dokumenta okvirnog budžeta TK za period 2019-2021.godinu. Vlada Tuzlanskog kantona prihvata povećanje rashoda i izdataka iz Informacije u iznosu od 12.698.884,00 KM za 2019. godinu, 12.213.789,00 KM za 2020. godinu i 12.213.789,00 KM za 2021.godinu, kao i dio rashoda i izdataka u iznosu od 2.616.914,00 za 2019. godinu, 3.193.914,00 za 2020. godinu i 3.193.914,00 KM za 2021. godinu.

Vlada je prihvatila i Informaciju Ministarstva finansija o pokretanju aktivnosti na donošenju Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 01.01. do 31.03.2019. godine i, obzirom da Skupština Tuzlanskog kantona iz objektivnih razloga neće biti u mogućnosti usvojiti Budžet za 2019. godinu do kraja 2018. godine, pokrenula postupak izrade Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za prva tri mjeseca 2019. godine, a srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu 2018. godine, izuzev sredstava namijenjenih za Općinski sud Srebrenik i sredstava koja se odnose na sufinansiranje obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/staža u skladu sa ugovorima budžetskih korisnika sa JU Službom za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da do 04.12.2018. godine sačini Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period od 01.01. do 31.03.2019. godine, i dostavi je Vladi Tuzlanskog kantona na razmatranje.

Vlada je danas dala i saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o odobravanju 30.000,00 KM Gradu Tuzla, kao jednokratnu pomoć za otklanjanje posljedica koje su izazvane poplavom iz jula ove godine. Također, Vlada je dala saglasnost na tekst Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće izazvane poplavama od 27.07.2018. godine, na području tri MZ Grada Tuzle, a koji će biti upućen Vladi Federacije BiH i Federalnom štabu civilne zaštite.

Vlada je danas dala i Saglasnost na Odluku o izmjenama Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2018. godinu. Ovim izmjenama vrši se relokacija ranije planiranih sredstava kako bi se omogućila realizacija već započetih aktivnosti u vezi sa nabavkom roba i radova za uličnu energijski efikasnu rasvjetu u Banovićima, te završetak radova na Sportskoj dvorani u Kladnju

Pročitajte...