Vlada TK-Doneseno sedam odluka o dodjeli sredstava vodnih naknada

Vlada TK je prihvatila Informaciju o utrošku sredstava odobrenih privrednim društvima  po javnom pozivu za korištenje sredstava sa pozicije „Intervencija javnim preduzećima i privrednim društvim“.  Riječ je o programu prema kojem je u prošloj godini 300 hiljada maraka grant sredstava dodjeljeno preduzećima. Time je pokrenut investicijski ciklus od preko 2 miliona maraka, a otvoreno je više od 40 novih radnih mjesta. Na sjednici je donesena i Odluka  kojom se daje saglasnost za obnavljanje Ugovora o koncesiji za eksploataciju kvarcnog pijeska Rudniku „Kreka“ Tuzla. Donesene su i odluke kojima se daje saglasnost o odobravanju sredstava planiranih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017.godini.

Pogledajte VIDEO, govore:

Srđan Mićanović, ministar industrije, energetike i rudarstva TK

Abdulah Zukić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK

Ivana Kulić, ministrica pravosuđa i uprave TK

 

Pročitajte...