Vlada TK donijela Odluku o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja TK-Snižena cijena 247 lijekova za oko 5 posto

Federalna vlada donijela je Odluku o Listi lijekova fonda solidarnosti FBiH koja se finansira sredstvima fonda solidarnosti FBiH. Sastavni dio ove odluke je Lista lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji mogu biti korišteni i na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije BiH. Podsjećamo da je Vlada TK početkom juna donijela Odluku o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, kojom je snižena cijena 247 lijekova na Pozitivnoj listi lijekova TK za oko 5 posto. Uz ovu kantonalna vlada je utvrdila i  Odluku o izmjeni Odluke o Pozitivnoj listi lijekova.