Vlada TK: Dragan Pelemiš imenovan za vršioca dužnosti direktora KUCZ TK

Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici donijela je Odluku o prihvatanju teksta Mišljenja na odobrena kreditna sredstva iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.

Vlada je donijela Rješenje kojim je imenovala Dragana Pelemiša, zaposlenog kao pomoćnik direktora, odnosno rukovodilac Sektora zazaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo u Kantonalnoj upravi civilne zaštite, vršiocem dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite do imenovanja direktora Kantonalne uprave po provedenoj proceduri javnog konkursa u skladu sa zakonom, a najduže šest mjeseci od dana primjene ovog Rješenja.

Pročitajte...