Vlada TK: Dževad Korman ponovo direktor Uprave policije MUP -a TK

U cilju izvršenja pravosnažne Presude Općinskog suda u Tuzli danas je stavljena van snage Odluka o imenovanju Safeta Ibrahimovića na poziciju direktora Uprave policije. Ovim prestaje njegov mandat direktora Uprave policije, stoji u odluci koju je danas donijela Vlada Tuzlanskog kantona. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Uprava policije su zaduženi da, Ibrahimoviću, kojem prestaje mandat direktora Uprave policije, uspostave radno-pravni statusu skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Današnjom odlukom Dževadu Kormanu ponovno se uspostavlja radno-pravni status na poziciji direktora Uprave policije, u mandat utvrđen ranijom Odlukom VlVlada TK:ade iz februara 2018.godine. Na danas održanoj sjednici utvrđen je koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec februar 2020. godine u iznosu 1,00. Podsjećamo, novčana egzistencijalna naknada je mjesečna novčana naknada nezaposlenim demobilisanim braniocima koja se dodjeljuje pod uslovima i na način propisan Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica. Ranije je utvrđeno da osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade za period januar mart 2020. godine iznosi 4.00 KM.

Vlada je danas imenovala Pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora u vezi sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i Sindikata policije MUP-a Tuzlanskog kantona, te dala saglasnost na protokol o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i Sindikata policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas prihvatila Mišljenje Ministarstva za boračka pitanja u vezi sa zahtjevom Zakonodavno – pravne komisije Skupštine TK za autentično tumačenje članova Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Mišljenje će se dostaviti Zakonodavno pravnoj komisiji Skupštine TK.

Danas je Vlada i ovlastila premijera Kantona da pismenim putem iz skupštinske procedure povuče prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, radi dorade.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas zatražila od Skupštine Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla da razriješi dužnosti članove privremeno imenovane predstavnike državnog kapitala u Nadzorni odbor ovog javnog preduzeća, te je utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje članova, predstavnika državnog kapitala u Nadzorni odbor Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla.

Vlada je imenovala Upravni odbor Javne ustanove Služba za zapošljavanje  Tuzlanskog kantona, na period najduže 90 dana. Također, Vlada je razriješila trenutne i privremeno imenovala novog predsjednika i članove Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli iz reda osnivača, te imenovala Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjesec

Pročitajte...