Vlada TK je donijela Program kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava

Vlada TK je donijela Program kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava. Za ove namjene bi trebalo da bude utrošeno blizu dva miliona KM, najveći dio se odnosi na školske objekte, te oblast pravosuđa. Na sjednici je donesen i Program kapitalnih izdataka sa pozicije Podrška razvoju, za subvencioniranje malih i srednjih preduzeća u nabavci opreme i alata planirano je 40 hiljada maraka. Sredstva će biti korištena na osnovu javnog poziva koji bi trebalo da bude objavljen u avgustu u trajanju od 30 dana.Vlada je prihvatila Izvještaj o radu u prošloj godini JP Spreča.

Pogledajte VIDEO, govore:

Edin Nišić, sekretar ministarstva razvoja i poduzetništva TK

Suad Hasanović, direktor JP Spreča

Mensur Begić, Odjeljenje za informisanje Vlade TK

 

Pročitajte...