Vlada TK: Kvalitetnija zdravstvena zaštita branitelja i članova njihovih porodica

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj, stotoj sjednici donijela nekoliko važnih odluka. Data je saglasnost na Odluku o dodjeljivanju sredstava općini Lukavac iz programa raspodjele namjenskih sredstava za 2017. godinu za proširenje i rekonstrukciju vrelovodne mreže u Lukavcu. Takođe su usvojene izmjene i dopune odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branitelja i članova njihovih porodica. Izmjenom ove odluke pomoći će se najtežoj kategoriji RVI koja je do sada imala pravo na anatomski madrac jednom u osam godina. Ovom odlukom taj period bio bi smanjen na četiri godine a sredstva su već obezbijeđena. Usvojen je i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana ZZO TK.

Odlukom o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branitelja i članova njihovih porodica definisani su način i uslovi pod kojim ratni vojni invalidi koji su ovisni o inzulinu imaju pravo na trakice za mjerenje šećera u krvi. Također, data je mogućnost da RVI, koji imaju potrebu, jednom godišnje mogu nabaviti silikonsku navlaku te da, ukoliko imaju oštećen vid imaju pravo na fotoosjetljiva stakla. Također, ukoliko kantonalna Skupština odobri ovu odluku, RVI s najvećim procentom invaliditeta imat će pravo na nabavku posebnog anatomskog madraca jednom u četiri godine. Do sada su to pravo imali jednom u osam godina.

  • Već je proteklo pet godina kako su nabavili anatomske madrace i imamo na području Tuzlanskog kantona ukupno 29 paraplegičara kojima je to potrebno. Imamo obezbjeđena sredstva za to u ovoj godini, ali pod uslovom da Skupština TK usvoji ovu odluku do kraja novembra. Mi bi onda do kraja godine omogućili nabavku ovih madraca, pojasnio je ministar za boračka pitanja, Fahrudin Skopljak.

Vlada je dala saglasnost na odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK kojom se odobrava oko 127 hiljada KM općini Lukavac za  finansiranja proširenja rekonstrukcije vrelovodne mreže u Lukavcu. Data je saglasnost na odobrenje 150 hiljada KM za pet komunalnih preduzeća iz Srebrenika, Banovića, Tuzle i Gračanice. Novac je dodijeljen isključivo za kapitalne projekte i odnosi se većinom na sufinansiranje vozila za prikupljanje komunalnog otpada.

  • Išli smo na to da u što većem procentu sufinansiramo navedene projekte jer ukoliko bi smo dodijelili sredstva svima onima koji ispunjavaju uslove, došli bi u situaciju da se projekti ne mogu kvalitetno završiti. Tako da ćemo svake godine ići sa većim iznosom. A preduzeća koja su dobila sredstva ove godine, iduće neće dobiti kako bi smo mogli finansirati i ostala preduzeća, rekao je Hasan Fehratović, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice TK.

Danas je usvojen je Izvještaj o provedenoj eksternoj maturi u općim gimnazijama na području Tuzlanskog kantona u prošloj školskoj godini. Ove godine, više od 60 odsto učenika opredijelilo se za prirodno-matematičku grupu predmeta što je ocijenjeno kao pozitivan trend jer se učenici počinju profesionalno orjentisati. Međutim, broj učenika, koji je pristupio maturi, mnogo je manji nego prošle godine. Također, uočen je pad prosječne ocjene s mature i ona je nešto manja u odnosu na prošlu godinu, ali i nešto veća u odnosu na pretprošlu godinu.

  • Srednja ocjena mature, ove godine je 3,55 i ako pogledate, ona kroz sve ove godine polako opada. Tu su dva razloga manjeg uspjeha. Jedan je što smo poboljšali validnost mature uvođenjem kamera i dodatnih testatora koji kontrolišu proces mature. Time smo smanjili mogućnost prepisivanja i zbog toga je srednja ocjena manja, dodao je Nikola Čiča, direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.

Kantonalna Vlada je usvojila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar- septembar 2017. godine. Ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od oko 9 miliona KM. Vlada je danas usvojila i Smjernice za izradu Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.

Za podršku sportskim kolektivima i programima određene su 362 hiljade KM dok je za različite organizacije i udruženja namijenjeno četrdeset hiljada KM.

 

 

 

 

 

 

 

Pročitajte...