Vlada TK odobrila pola miliona maraka za sufinansiranje sportskih projekata

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na odluku Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona o odobravanju oko 494 hiljade KM za sufinansiranje projekata sportskih organizacija za ovu godinu.

– Od ukupno 121 prijave koje je razmatrala Komisija za raspodjelu sredstava, 114 projekta su ispunila uvjete Javnog poziva, dok sedam prijava nisu ispunile uvjete za vrednovanje aplikacija – izjavila je Lejla Elezović pomoćnica ministra za sport i mlade.

Za projekte kvalitetnog sporta podržano je 19 projekata kolektivnih sportova i 15 projekata pojedinačnih sportova, a podržana su i četiri sportska projekta za osobe s invaliditetom. U dijelu sport za sve u okviru kojeg se nalazi i sportska rekreacija podržano je 28 projekata, a u dijelu sportski odgoj i obrazovanje pet projekata.

Fena

Pročitajte...