Vlada TK odobrila srerdstva za sanaciju šteta od poplava u Tuzli i Kalesiji

Na današnjoj sjednici Vlada je dodijelila jednokratne novčane pomoći u iznosima od po 30.000 KM Gradu Tuzla i Općini Kalesija, za hitne mjere zaštite i spašavanja koje su izazvane poplavom. Kako je procijenjena šteta na području Tuzle (810.295,00 KM) i Kalesije (1.970.000,00KM) izuzetno velika, te uzimajući u obzir činjenicu da je veliki broj stambenih i infrastrukturnih objekata oštećen u poplavama, da je aktiviran i značajan broj novih klizišta i odrona, poplavljena velika površina poljoprivrednog zemljišta, a Grad Tuzla, Općina Kalesija i Vlada Tuzlanskog kantona, nisu u mogućnosti, u okviru svojih raspoloživih sredstava za ovu namjenu, otkloniti posljedice na oštećenim objektima i infrastrukturi, Vlada je danas prihvatila i tekst zahtjeva za pomoć koji će biti upućeni Vladi Federacije BiH i Federalnom štabu civilne zaštite. Kantonalna uprava civilne zaštite i Kantonalna komisija za procjenu šteta, su obavezane da kompletiraju potrebnu dokumentaciju i dostave je nadležnim Federalnim organima u skladu sa propisima.

Pročitajte...