Vlada TK: Omogućen dodatni upis za 10 studenata radiološke tehnologije

Vlada je donijela Odluku kojom se daje prethodna saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o upisu dodatnog broja od 10 studenata u statusu studenata koji se sami finansiranju a koji su u drugom upisnom roku za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusastudija na Medicinskom fakultetu, Odsjek zdravstvenih studija, usmjerenje Radiološke tehnologije, položili prijemni ispit.