Vlada TK osniva Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom

Zasjedala je danas Vlada TK. Među najvažnijim je Odluka o formiranju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom u TK. Na ovaj način TK po prvi put institucionlano uspostavlja mehanizam za sprječavanje korupcije postavljajući standard u trasnparentnom djelovanju. Vlada je osigurala i milion i 300 hiljada maraka za zapošljavanje i samozapošljavanja branilaca, a za pomoć ugostiteljima i hotelijerima predviđeno je preko 590 hiljada maraka.

Novinarka: Devleta Brkić

Namjeru za što većim stepenom transparentnosti javne uprave i najavljenu borbu protiv korupcije Vlada je danas potvrdila donošenjem Uredbe o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom TK. Ovakvom Uredbom po prvi put se institucionalno pravi jedno tijelo koje će se boriti protiv korupcije, i raditi na njenom spriječavanju, pojašnjava kantonalna ministrica za pravosuđe i upravu. Resorno ministarstvo će normativno uspostaviti rad Ureda, u kojem će interno biti raspoređeni državni službenici, što znači da neće doći do novih zapošljavanja.

– Tim će činiti državni službenici. Na takav način depolitiziramo službenike odnosno lica koja će raditi u Uredu. A samom Uredbom je propisana i dodatna nespoljivost koja veže šefa, odnosno sekretara Ureda koji će biti rokovodilac tog Ureda. Ta nespoljivost se odnosi na to da ne smije biti vezan ni za jednu političku strnaku, ni za jedno pravno lice. Na takav način depolitiziramo njihovu ulogu i činimo rad transparentnim i što više udaljenim od koruptivnih radnji kako bi oni sami mogli da poduzimaju aktivnosti u prevenciji, borbi i sprečavanju korupcije, istakla je resorna ministrica Una Harčin.

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila i uslove, kriterije i postupak za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu obezbjeđivanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice. Radi se o milion i 300 hiljada maraka bespovratnih sredstava.

– Od čega za 700.000 KM za samozapošljavanje i 600.000 KM za dodjelu za zapošljavanje uz mogućnost prenosa sredstava sa pozicije na poziciju usljed povećanja broja zahtjeva. Sredstva se mogu odobriti za samozapošljavanje radi pokretanja nove djelatnosti, i zapošljavanje radi proširenja postojeće ili pokretranje nove djelatnosti, kazao je Fedahija Ahmetović, ministar za boračka pitanja TK.

Za refundaciju troškova poreza i doprinosa na platu za januar u ugostiteljstvu i hotelijertsvu Vlada je osigurala više od 590 hiljada maraka. Dodjela ovih sredstava vršit će se transparentno, na osnovu javnog poziva kojeg će Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja objaviti u narednim danima na web stranici Ministarstva i Vlade TK.

– Radi se o refundaciji uplaćenih doprinosa na platu i iz plate prema onome koliko je svaki od privrednih subjekata uplatio za svoje radnike, naglasio je Hamza Bešić, ministra trgovine, turizma i saobraćaja TK.

Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava koja su planirana za Tjelesnu kulturu i sport za 2021. godinu, za što je osigurano ukupno 855.000 KM. Donošenjem ove odluke stvoreni su uslovi za raspisivanje javnih poziva koji su planirani za kraj maja, kada će sportske organizacije i sportisti moći da podnose svoje prijave.

– Obzirom da su kriteriji nešto drugačiji u odnosu na prethodnu godinu isti su dorađeni. Sprtske organizacije treba da budu pažljive kada budu pratile taj javni poziv kako bi njihove prijave bile potpune. Dva javna poziva su predviđena, kazala je Lejla Elezović, pomoćnica ministra za sport i mlade TK.

Vlada je danas između ostalog usvojila i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za 2020. godinu. Prema evidencijama centara za socijalni rad u TK u periodu 2019-2020. godina evidentno je povećanje broja prijavljenih žrtava nasilja sa 515 u 2019. godini na 537 u 2020. godini.

(RTVTK)