Vlada TK: Podrška održivom povratku

Održana 8. vanredna sjednica Vlade TK

Podrška realizaciji projekata kao doprinos održivom povratku

U cilju realizacije Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava za podršku povratku prognanih osoba Vlada Tuzlanskog kantona je danas dala suglasnost na odluke Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK o odobravanju sredstava za šest jedinica lokalne samouprave za sanaciju infrastrukturnih objekata. Opštini Lopare je, za mjesnu zajednicu Završje, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka, za rekonstrukciju putnog pravca Priboj – Skakovica – Završje, odobreno 9.500,00 KM, a 12.125,38 KM je odobreno Opštini Srbrenica za mjesnu zajednicu Potočari, za sanaciju odrona i izgradnju potpornog zida na putnoj komunikaciji. Kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, za izgradnju ulične rasvjete i uređenje sportskog poligona u mjesnoj zajednici Glodi, Gradu Zvorniku je odobreno 10.938,51 KM. Za rekonstrukciju/asfaltiranje 4 sokaka u mjesnoj zajednici Bukovačke Čivčije Gradu Doboju je odobreno 12.000,00 KM, a 21.000,00 KM je odobreno Opštini Bratunac, za asfaltiranje lokalnog puta u mjestu Pirići, mjesna zajednica Bjelovac. Općini Čelić je odobreno 9.047,70 KM za sanaciju oštećenja prijelaza puta za naselje Dugonje kao i čišćenje nanosa uzvodno i nizvodno od naselja Lučića, te sanaciju dijelova korita potoka Drenčica u naselju Filipovići, mjesna zajednica Drijenča

Ostale odluke

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je utvrdila amandmane na prijedloge Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola „Sjenjak“ u Tuzli i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola u Sapni. Ovim amandmanima vrše se dopune prijedloga zakona iz numotehničkih razloga.

Također, Vlada je danas prihvatila izjašnjenje Ministarstva obrazovanja i nauke na prijedloge/amandmane Zakonodavne-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona na prijedloge Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola „Sjenjak“ u Tuzli, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola u Sapni, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Gimnazija “Ismet Mujezinović” u Tuzli i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola Lukavac.

Vlada se danas upoznala sa dostavljenim amandmanima i primjedbama na prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025. godina,kao i izjašnjenjem Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice u vezi sa navedenim amandmanima i primjedbama, te ovlastila predstavnika Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice da, uz upoznavanje premijera i Vlade Tuzlanskog kantona, u ime Vlade, svoje izjašnjenje na dostavljene amandmane i primjedbe prezentira na sjednici Skupštine TK u toku rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna prostornog plana za područje TK 2005-2025. godina.

Vlada je danas odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Za realizaciju projekta od nazivom „Projekat za obnovu JU Osnovne škole „Kladanj“ u Kladnju 204,00 KM je dodijelila Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini, a u svrhu realizacije projekta „Američki kutak“ Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH je javnoj ustanovi Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla dodijelila 22.956,83 KM.

U skladu sa nedavno donesenim Programom raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Pomoć vjerskim zajednicama za 2019. godinu, Vlada je danas donijela odluke o odobravanju sredstava sa ove potrošačke jedinice. Islamskoj  zajednici-Muftijstvo Tuzlansko odobreno je 80.000,00 KM, a Katoličkoj crkvi za Franjevački samostan „Sv. Petra i Pavla“ Tuzla i za župe na području Tuzlanskog kantona, kao i za Srpsku pravoslavnu crkvu-Crkvena Opština Tuzla odobreno je po 50.000,00 KM.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na  odobravanje prijenosa 13.553,63 KM Dječijem „Selu mira“ Turija na ime refundacije plaćenog iznosa troškova carine za nabavku namještaja, odjeće i obuće za potrebe Dječijeg „Sela mira“ Turija i novogodišnjih paketića za djecu osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona, te socijalno ugroženu i djecu sa onesposobljenjem na području našeg kantona.

U skladu sa izmjenama i dopunama Odluke o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu, Vlada je danas odobrila 3.000,00 KM Zemljoradničkoj zadruzi „Gračanka“ Gračanica na ime sufinasiranja manifestacije vezane za izložbu stočarstva i ruralnog poduzetništva Gračanica – Doboj Istok 2019.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas razriješila upravne odbore u više javnih institucija, te privremeno imenovala nove članove tih tijela. Razriješeni su, i privremeno imanovani upravni odbori Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona, JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica, Zavoda  za  javno  zdravstvo Tuzlanskog kantona, JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona, JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ i JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona.

____________________________

Odjeljenje za informisanje

Pročitajte...