Vlada TK: Sanirati štetu na objektu Cantra za autizam

Vlada je danas prihvatila Informaciju o nastaloj šteti na objektu depadansa Centra za autizam, a u vezi sa teškom krađom, koja se dogodila 27. septembra 2017.godine, a kojom prilikom su počinitelji otuđili aluminijske dijelove fasade, klupice sa prozora, slavine, te počinili znatnu materijalnu štetu. S tim u vezi, a imajući u vidu da je na računu organizacije Hilfswerk Austria International ostao određeni dio ranije prikupljenih sredstava, Vlada je donijela Zaključak kojim je zadužila Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak da sanira nastalu štetu na objektu Centra za autizam do visine sredstava koja se nalaze na računu navedene organizacije.

Pročitajte...