Vlada TK: Uskoro isplata egzistencijalnih naknada za demobilisane borce

Redovnu sjednicu održala je Vlada TK. Vlada se obavezala da redukcijom određenih prava oslobodi jedan dio sredstava kako bi se obezbjedilo više novca za egzistencijalnu naknadu za demobilisane borce. Za te je namjene prvobitno bilo planirano pet i po miliona maraka. S obzirom da se ovo pravo ove godine uvodi prvi put, Ministarstvo za boračka pitanja osiguralo je dodatnih pola miliona. To znači da je za ostvarivanje ovog prava trenutno na raspolaganju šest miliona maraka. Visina koeficijenta za egzistencijalnu naknadu bit će određena zakonom i pratećim podzakonskim aktima. Isplata egzistencijalnih naknada mogla bi početi već narednog mjeseca, tvrdi ministar Kulaglić.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu sredstava u svrhu osiguranja povoljnih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica. Njome su ubrzane procedure kako bi u toku jedne godine mogla biti raspisana dva ili tri javna poziva. Rok za podnošenje zahtjeva smanjen je sa trideset na petnaest dana.

Na sjednici Vlade razgovarano je i o Nacrtu Zakona o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izuzetno nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u TK. Intencija je potaknuti razvoj općina koje nemaju potencijal za značajniji razvoj. Već treću godinu su u budžetu planirana sredstva za pomoć nerazvijenim općinama. Do sada su realizirana putem Programa u kojem nisu precizno definirane odredbe za transparentnu raspodjelu novca. Već su urađene i preliminarne projekcije o iznosima koje bi ove općine mogle dobiti.

Vlada je prihvatila Izvještaj o realizaciji programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u prošloj godini. Riječ je o iznosu nešto većem od četiri miliona i šesto hiljada maraka, što je u odnosu na 2018. godinu više za 5,2 odsto. Među ostalim odlukama, izdvaja se ona da Vlada nije prihvatila Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u prošloj godini. Prihvaćeni su Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantora za ovu  godinu, Operativni program zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, te izmjene i dopune Dokumenta okvirnog budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona do 2022. godine. Sredstva predviđena Planom za za ovu godinu iznose oko 273 miliona maraka.