Vlada TK usvojila izmjene Zakona o koncesijama

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Prijedlog izmjena i dopunama Zakona o koncesijama ovog kantona, a razlog za izmjene je usklađivanje važećeg Zakona o koncesijama sa Zakonom o javno-privatnom partnerstvu ovog kantona.

Izmjenama i dopunama ovog zakona je predviđen poseban oblik koncesije koja se dodjeljuje privatnom partneru u skladu sa kantonalnim propisima.

Ministar privrede TK Osman Puškar izjavio je na konferenciji za medije nakon sjednice kantonalne vlade da će izmjene ovog zakona olakšati posao koji se odnosi na funkcionisanje Zakona o javno-privatnom partnerstvu i sve one elemente koji idu uz to.

Izmjene ovog zakona doprinijet će skraćivanju rokova i većoj efikasnosti administracije.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas tekst protokola o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada između Kantonalne vlade i JP “Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo ZD Rudnici “Kreka“ d.o.o. Tuzla.

Povjerilac putem ovog protokola vrši reprogram obaveza dužnika po osnovu obračunate, a neuplaćene koncesione naknade za ugalj lignit, sa stanjem na dan 31.03.2018. godine.

Rudnici “Kreka“ d.o.o. Tuzla, kao dužnik će po ovom protokolu, dug u iznosu od oko 11 miliona KM, izmiriti u 68 mjesečnih rata.

Pročitajte...