Vlada TK usvojila Plan proljetne sjetve u 2018. godini

Vlada je danas usvojila Plan proljetne sjetve u 2018. godini. Ovaj dokument sačinjen je na osnovu općinskih planova za proljetnu sjetvu, a njim je predviđeno je da se na području našeg kantona žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije ukupno 52.014 ha. Površine koje se planiraju zasijati u ovoj proljetnoj sjetvi su nešto veće u odnosu na prethodne dvije godine. Žitarice se planiraju zasijati na površini od 22.332 ha, što iznosi 42,93 % od ukupnog plana sjetve, a što je manje za 229 ha u odnosu na 2017. godinu. Što se tiče povrtnog bilja, krompirom se planira zasaditi 7.283 ha, što predstavlja 14,00% od ukupnog plana, a što je za 193ha više u odnosu na prošlogodišnji plan. Ostalim povrtnim biljem planira se zasijati, odnosno zasaditi 5.131 ha što je za 71 ha više u odnosu na 2017. Industrijskim biljem planira se zasijati 234 ha što je za neznatno manje u odnosu na 2017. godinu. Krmnim biljem planiraju se zasijati površine od 17.034 ha što je za 616 ha više u odnosu na plan iz 2017. godine. Posmatrajući prostorno, Plan proljetne sjetve u općinama Čelić, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Lukavac, Sapna i Tuzla je veći u odnosu na prošlu godinu. Povećanje plana se kreće od 0,08% u općini Gračanica do 8,35 % u Tuzli. U ostalim općinama plan sjetve u odnosu na prošlu godinu je nešto manji. Također je evidentno da su sjetvene površine veće u općinama gdje se nalaze kompleksi poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države kao što su općine Čelić, Gradačac, Živinice, Lukavac, Kalesija i Tuzla.

Kada su u pitanju preporuke, Ministarstvo navodi da je, u cilju ostvarenja plana proljetne sjetve, potrebno stvoriti preduslove kao što je obezbijeđenje kvalitetnog sjemena i sadnog materijala sa odgovarajućim porijeklom, certifikatom, fitopatološkim uvjerenjem i sortnoj čistoći, obezbijediti ostale repromaterijale za sjetvu ( mineralno đubrivo, zaštitna sredstva, gorivo i mazivo), osigurati neophodne rezervne dijelove za poljoprivrednu mehanizaciju (traktori i priključna oruđa), te u organizaciji Poljoprivrednog zavoda izvršiti edukaciju poljoprivrednih proizvođača radi prezentacije novog sortimenta kukuruza kao i drugih kultura, a cilju povećanja prinosa po jedinici površine.

Pročitajte...