Vlada TK usvojila srednjoročne planove projekata javno-privatnog partnerstva iz oblasti zdravstva i obrazovanja za 2018-2020. godinu

U ovoj godini Tuzlanski kanton je napravio značajne iskorake u stvaranju uslova za realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva. Usvojen je Zakon o javno-privatnom partnerstvu , a već se priprema i katalog potencijalnih projekata.
Vlada TK danas je usvojila srednjoročne planove projekata javno-privatnog partnerstva za oblasti zdravstva i obrazovanja, vrijedne oko 50 miliona maraka. Vlada je danas odobrila i 100 000 konvertibilnih maraka  za podršku manifestacijama od interesa za Tuzlanski kanton.

Ministarstvo zdravstva TK je za period 2018-2020. godina predložilo tri projekta planirana za realizaciju po principu javno-privatnog partnerstva na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Riječ je o izgradnji Urgentnog centra sa javnom garažom, za koji postoji idejno rješenje, Centra za dijalizu i Centra za radiohirurgiju. Vrijednost ovih projekata procijenjena je na 23 miliona maraka.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila i strateške planove potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva koje je predložilo Ministarstvo obrazovanja i nauke. Riječ je o projektima unaprijeđenja prostornih kapaciteta Kampusa Univerziteta u Tuzli te izgradnje i rekonstrukcije škola i fiskulturnih sala. Procijenjena vrijednost ova tri projekta je  32 miliona maraka.

Vlada će ove godine podržati 50 manifestacija od značaja za Tuzlanski kanton.  Za ove namjene u Budžetu je obezbijeđeno 100 hiljada maraka, a na današnjoj sjednici donesena je Odluka kojom su odobrena ova sredstva.

Vlada je prihvatila i  Izvještaj o odobrenim kreditnim sredstvima iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava budžeta TK. U izvještaju se navodi da je Banka do sada odobrila 17 miliona 336 hiljada konvertibilnih maraka kreditnih sredstva od čega je klijentima plasirano 13 miliona 819 hiljada. Od 50 odobrenih kredita, plasiran je ukupno 41 kredit, dok za odobrenih pet  Banka još uvijek čeka da se steknu uslovi za namjenski utrošak sredstava. Vlada je danas, između ostalog, odobrila sredstva sa budžetske pozicije „Sredstva za utrošak prihoda od koncesija“.  Nešto više od 7 hiljada 900 konvertiblinih maraka odobreno je u okviru Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnadbijevanja općine Čelić.

Sagovornici: Bahrudin Hadžiefendić, ministar za zdravstvo TK
Zlatan Muratović, minstar za obrazovanje i nauku TK
Slavena Vojnović, ministrica za kulturu, sport i mlade TK

Pročitajte...