Vlada TK utvrdila je nacrt Budžeta TK za 2018. godinu

Vlada TK utvrdila je danas nacrt Budžeta TK za 2018. godinu. Resorni kantonalni ministar Jakub Suljkanović istakao je da je za Tuzlanski kanton izuzetno važno da do kraja godine bude usvojen prijedlog Budžeta, kako bi se ispoštovao zakonski rok. Povodom nedavnog proglašenja Epizode uzbune na području općine Lukavac, kao i podacima koji se dobivaju sa stanica za kontrolu kvalitete zraka Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela nekoliko zaključaka. Od Federalnog ministarstva okoliša i turizma se zahtijeva da omogući stalni pristup Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice podacima mjerenja emisija zagađujućih materija u zrak od strane privrednih društava na području Tuzlanskog kantona. Od  Federalne uprave za inspekcijske poslove se zahtijeva da se pojača inspekcijski nadzor i da se dio nadležnosti prenese na općinske/gradsku inspekciju radi bržeg i efikasnijeg preduzimanja potrebnih mjera. Od Grada Tuzle i svih općina kantona se traži da ubrzaju procese toplifikacije.Vlada je donijela i Odluku o davanju saglasnosti Direkciji regionalnih cesta TK za kreditno zaduženje u iznosu od 20 miliona KM. Osim toga, na osnovu danas usvojene Odluke biće doznačena sredstva Službi za zapošljavanje TK za realizaciju sedmog programa zapošljavanja Roma.

Pročitajte...