Vlada TK utvrdila prijedlog izmjena Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2019. godinu

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je, u cilju usklađivanja sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama zakona o izvršenju budžeta tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Prema ovim izmjenama sredstava sa pozicije Predškolski odgoj i obrazovanje će se raspoređivati u skladu sa kriterijima koje donosi resorno ministarstvo, a na koje saglasnost daje Vlada Tuzlanskog kantona. Također je propisano da na osnovu donesenih kriterija resorno ministarstvo donosi odluku o odobravanju finansijskih sredstava te da se ti kriteriji odnose na nabavku didaktičkog materijala, nastavnih sredstava i nastavnih učila i opreme za potrebe realizacije Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu koja su u godini pred polazak u osnovnu školu a nisu obuhvaćena drugim oblikom predškolskog odgoja i obrazovanja.

Ostale odluke

Vlada je danas dala i saglasnost na Odobrenje Plana novčanih tokova za period 01.10.-31.12.2019. godine. Kako je i Odbor za likvidnost Budžeta TK predložio, ovim dokumentom su odobreni rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 92.962.736,03 KM. Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstava iznose 82.962.736,03 KM, dok rashodi i izdaci iz vlastitih prihoda i namjenskih sredstva iznose 10.000.000,00 KM, a u skladu sa procjenjenim prihodima za navedeni period.

Vlada je danas razmatrala i više izvještaja o radu i poslovanju kantonalnih organa, ustanova i javnih preduzeća u 2018. godini. Radi se o materijalima koji su povučeni iz skupštinske procedure, a kako bi se sa njima upoznao i novi saziv Vlade Tuzlanskog kantona. Na današnjoj sjednici Vlada je odbila da prihvati izvještaje Kantonalne agencije za privatizaciju, Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona, Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći, Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, JP Radio televizija Tuzlanskog kantona, JP Međunarodni aerodrom Tuzla, JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići, Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“, JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona, Kantonalne uprave civilne zaštite, JP Šume Tuzlanskog kantona, JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica, kao i Informaciju o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona.

Nakon današnjeg ne prihvaćanja, ovi dokumenti bit će upućeni Skupštini Tuzlanskog kantona koja će o njima donijeti konačnu odluku.

Današnjim zaključkom Vlada je, zbog nepostupanja Rudnika soli „Tuzla“ po zahtjevima Ministarstva privrede TK, narušenog kontinuiteta rada privrednog društva i lošeg poslovnog ambijenta, te neblagovremenog izvještavanja Ministarstva o poduzetim aktivnostima na otklanjanju nastalih problema, zadužila Ministarstvo privrede da preispita rad i odgovornost Nadzornog odbora ovog privrednog društva.

Pročitajte...