Vlada TK utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima TK

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je daans dva prijedloga zakona. Riječ je o Zakonu i dopunama Zakona o robnim rezervama i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim psolovima Tuzlanskog kantona. Vlada nije prihvatila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja za period januar – septembar 2019. godine. Uz ostalo su danas donesene odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava za predškolski odgoj i obrazovanje, te na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje osoba u stanju socijalne potrebe u ovoj godini.
Ministar i sekretar MUP-a detaljno su pojasnili članove 22., 46., i 48. Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o unutarnjim poslovima, a koji propisuju ko može mijenjati, način eventualne smjene te disciplinske odgovornosti direktora policije. Ništa nije u suprotnosti sa direktivima o depolitizaciji policije i takve članke ima i važeći zakon u Kantonu Sarajevo. Na osnovu zaključaka Skupštine Tuzlanskog kantona, koja nije bila zadovoljna Izvještajem o stanju sigurnosti u Tuzlanskom kantonu, u Ministarstvu su pokrenuli mjere kojima namjeravaju stepen sigirnosti dići na viši nivo. Prioritet ima jačanje odjela za borbu protiv organiziranog, privrednog kriminala i korupcije.
Vlada je utvrdila i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona. U toku primjene postojećeg zakona, uočena je potreba drugačijih rješenja određenih pitanja, a posebno značajnim predlagač smatra rješavanje pitanja smještaja privremeno oduzete robe u prekršajnom postupku i inspekcijskom nadzoru, što je do sada predstavljalo veliki problem za inspekcijske organe. U nastavku sjednice Kantonalna vlada nije prihvatila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar – septembar 2019. godine. Više je razloga za to. Resorna ministrica navela je neke.
Odluka o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava za predškolski odgoj i obrazovanje u ukupnoj iznosu od 305 hiljada u 500 KM dobila je saglasnost Vlade.
Vlada se saglasila i da se 187 hiljada KM izdvoji za Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje osoba u stanju socijalne potrebe za ovu godinu.
Vlada Tuzlanskog kantona, uz ostale je, donijela i Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći u iznosu od 25 hiljada KM Općini Kalesija, na ime pomoći zbog ovogodišnjih poplava. Vlada je prihvatila i tekst Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje posljedica navedene prirodne nesreće području općine Kalesija, koji će se uputiti Vladi Federacije BiH i Federalnom štabu civilne zaštite.