Vlada TK: Utvrđen novi Pravilnik za odabir korisnika donacija za održivi povratak

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Vlade TK, donijelo je novi Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odabir korisnika donacija na ime održivog povratka.

Ovim pravilnikom utvrđeni su uslovi, kriteriji i postupak za dodjelu donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka iz Budžeta Tuzlanskog kantona, povratnicima na područje Tuzlanskog kantona i osobama koje su imale status raseljenog lica na području Tuzlanskog kantona, a vratila se u svoja prijeratna mjesta prebivališta na području 13 općina RS-e koje gravitiraju TK-u.

Finansijska sredstava po osnovu ovog Pravilnika se odobravaju u obliku donacija, a maksimalan broj donacija po jednoj općini odnosno gradu na ime održivog povratka je pet. Pravilnikom je predviđeno da ukoliko nema dovoljan broj prijava iz drugih općina odnosno gradova, maksimalan broj donacija po jednoj općini ili gradu može se povećati srazmjerno sredstvima koja su ostala neraspoređena uzimajući u obzir broj uredno podnesenih prijava.