Vlada TK: Utvrđen prijedlog Zakona koji reguliše sistemsku podršku nerazvijenim općinama TK

Na danas održanoj sjednici Vlada je, kao oblik sistemske podrške nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim  jedinicama lokalne samouprave, utvrdila prijedlog Zakona koji bi regulirao ovu oblast. Podsjećamo Vlada je i proteklih godina na sličan način odobravala sredstva općinama koje su ispunjavale kriterije iz javnog poziva, a Zakonskim uređenjem ove oblasti nastoji se dugoročnije riješiti ovo pitanje. Prijedlog Zakona predviđa načine ostvarivanja podrške za jedinice lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu  koje spadaju u red nerazvijenih, nedovoljno razvijenih  i  izrazito  nerazvijenih  jedinica  lokalne  samouprave, prema socioekonomskim pokazateljima po općinama Federacije Bosne i Hercegovine. Cilj pružanja ovog oblika podrške je doprinijeti njihovom privrednom, infrastrukturnom i svekolikom razvoju u skladu s njihovim posebnostima i načelu ravnomjernog razvoja Tuzlanskog kantona. Ovim zakonskim prijedlogom želi se ojačati razvojni potencijal nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne  samouprave, koje su ujedno i demografski najugroženije jedinice lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu.  Konačni cilj jeste rast i razvoj investicija u ovim sredinama, te zadržavanje i povratak raseljenog stanovništva na teritoriji tih jedinica lokalne samouprave.Prijedlogom Zakona predviđeni su uslovi koje jedinice lokalne samouprave moraju ispunjavati da bi ostvarile podršku iz budžeta Tuzlanskog kantona, definisani su pokazatelji za mjerenje stepena njihove razvijenosti, te način ostvarivanja podrške i drugih podsticajnih mjera. Između ostalog, opći uslovi koje bi jedinice lokalne samouprave u Kantonu morale ispunjavati, da bi ostvarile podršku u skladu sa ovim Zakonom, su da imaju do 12.500 stanovnika, da njihova površina iznosi do 350 km2,  te da imaju do 50 naseljenih mjesta. Vlada je uputila inicijativu i Vladi Federacije da se i na federalnom nivou na sistemski način uredi pitanje pomoći nerazvijenim, nedovoljno razvijenim i izrazito nerazvijenim lokalnim zajednicama, čime bi se stvorile pretpostavke za jednak tretman i podršku svim lokalnim zajednicama u FBiH. Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. U 2019. godine, došlo do pada ukupnog obima industrijske proizvodnje u odnosu na 2018. godinu za 2,1%. Prema područjima, prerađivačka industrija ostvaruje rast od 1,3%, dok proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom bilježe pad od 10,2%, a vađenje ruda i kamena pad obima proizvodnje od 1,7%.U 2019. godini iz Tuzlanskog kantona ukupno je izvezeno proizvoda u vrijednosti od 1.791.793.000 KM, što je u odnosu na izvoz 2018. godine rast od 3,6%. U isto vrijeme je došlo i do rasta uvoza od 10% te je uvezeno roba u vrijednosti od 2.142.316.000 KM. Pokrivenost uvoza izvozom je visokih 83,64%, a vanjskotrgovinski deficit je 350.523.000 KM.U odnosu na isti period prošle godine, došlo je do rasta izvoza hrane i pića 20,5%, industrijskih materijala 8,3%, kapitalnih proizvoda 30,8%, dok je došlo do pada izvoza proizvoda za široku potrošnju 0,7%, transportnih sredstava 11,8% i goriva i maziva 14,7%.Rast uvoza ostvaren je kod hrane i pića 21,7%, goriva i maziva 3,4%, kapitalnih proizvoda 31,5%, transportnih sredstava 11,5%, proizvoda za široku potrošnju 11,9% i industrijskih materijala 2,1%.Najznačajniji vanjskotrgovinski partneri Tuzlanskog kantona su Njemačka, Slovenija, Italija, Hrvatska i Austrija. Prosječna neto plata u Tuzlanskom kantonu u decembru je iznosila 854,00 KM što je ispod prosjeka Federacije BiH. U odnosu na kantonalni prosjek iz 2018. godine, neto plaća je veća za 7,2%. Najviše prosječne neto plate u Tuzlanskom kantonu su u sektoru proizvodnje i opskrbe el. energijom (1.684 KM), dok su najniže prosječne neto plate u ugostiteljstvu i hotelijerstvu (525 KM). Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za2020. godinu i Finansijskog plana JU Direkcije regionalnih cesta TK za 2020. godinu sa okvirnim finansijskim planom za 2021. i 2022. godinu, kao i Odluku o izmjenama i dopunama Programa rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Imajući u vidu i da je Direkcija u dosadašnjoj realizaciji plana ostvarila određene uštede, pristupilo se izmjeni planskih dokumenata, kako bi se u plan uvrstili određeni dodatni putni pravci za koje postoji spremna projektna dokumentacija i koji se visinom potrebnih finansijskih sredstava mogu uklopiti u predviđene prihode.Vlada je danas utvrdila da će koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec septembar 2020. godine iznositi 1.00. Podsjećamo radi se o novčanoj  egzistencijalnoj naknadi, što je mjesečna novčana naknada nezaposlenim demobilisanim  braniocima. Na  jednoj od ranijih sjednica Vlada  Tuzlanskog  kantona  donijela  je  Odluku  kojom je utvrdila visinu osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade za period august-decembar 2020. godine u visini 4.00 KM, te je neophodno da za mjesec septembar tekuće godine donese i Odluku o koeficijentu za obračun novčane egzistencijalne naknade. Vlada je danas utvrdila prijedlog kandidata za članove Koordinacionog tijela za  definisanje aktivnosti razvoju Kampusa, odnosno njegove rekonstrukcije i izgradnje, ispred osnivača. Kao kandidati za Koordinaciono tijelo su predloženi Fahreta Brašnjić u ime Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Suad Mustajbašić u ime Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona i Elvir  Rožnjaković u ime Ministarstva  prostornog  uređenja  i  zaštite  okolice Tuzlanskog kantona. Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi sa Inicijativom za zaključivanje Aneksa Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja i Aneksa Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u  Tuzlanskom kantonu, te imenovala Pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora u vezi sa kolektivnim ugovorima za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu.