Utvrđen Prijedlog Budžeta TK za 2018. godinu

  Na današnjoj redovnoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona i prijedlog Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Prihodi i primici budžeta Tuzlanskog kantona za 2017.godinu planirani su u iznosi od oko 384,7 miliona KM, a rashodi i izdaci u iznosu od oko 384,6 KM.

Nakon što je u proteklom periodu Vlada intenzivno radila na stabilizaciji finansijske situacije u Tuzlanskom kantonu, ove godine budžet u značajnijoj mjeri ima izraženu i socijalnu i razvojnu komponentu. To karakteriše nekoliko kapitalnih programa, za čiju su realizaciju u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu predviđena finansijska sredstva. Za poticaje poljoprivrednoj proizvodnji ove godine je planirano 3,8 miliona KM, što je za oko 500.000 KM više nego što je to bio slučaj prošle godine. Kada je u pitanju podrška lokalnim zajednicama, općinama i Gradu Tuzla, za ove namjene predviđena su dva programa. Kroz namjenska sredstva od ekoloških i vodnih naknada osigurana su dodatna oko 3 miliona KM, a ono što je novost, za razliku od proteklih godina jeste i posebna pozicija u Budžetu za podršku projektima lokalnih zajednica u iznosu od 1 milion KM. Za program kapitalnih ulaganja ove godine je predviđeno 3 miliona KM, a što će najvećim dijelom biti usmjereno u obrazovne i pravosudne institucije u našem kantonu. Također, značajnije finansijsko povećanje vidljivo je i na poziciji bruto plaća i naknada za uposlenike u obrazovanju, policiji, pravosuđu i upravi, a što je rezultat postignutog dogovora sa sindikatima i plana povećanja plaća uposlenicima za cca 6,5%. Kada se govori o novitetima u Budžetu, treba spomenuti i stavku novog Ministarstva kulture, sporta i mladih. U okviru ove pozicije planirana je kvalitetnija podrška oblastima kulture i sporta, te 100.000 KM za realizaciju programa podrške mladim osobama. Gledajući oblast rada, socijalne politike i povratak, dokument Budžeta TK za 2018. godinu je veći za 1,7 miliona KM nego prošle godine i predviđa kvalitetnija rješenja u oblasti socijalne zaštite, te sredstva za kvalitetniju podršku porodiljama i novorođenčadi iz socijalnih kategorija. Za hranu djeci do 6 mjeseci starosti predviđeno je 550.000 KM, za podršku povratnicima, raseljenim i izbjeglim osobama oko 1 milion KM, što je za 250.000 KM više nego 2017. godine. Podrška povratku je povećana za oko 230.000 KM i iznosit će 460.000 KM. Za užinu u toku nastave djeci iz socijalnih kategorija planirano je 118.000 KM, 100.000 KM je planirano za sufinansiranje izgradnje Centra za autizam, dok je za sufinansiranje Sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja planirano 20.000 KM. Ono što je još interesantno, a radi se o novim projektima, Budžetom je predviđeno 100.000 KM za stipendiranje učenika koji upišu deficitarna zanimanja, te isti iznos sredstava za projekte prekvalifikacije i dokvalifikacije, dok je za podršku naučno – istraživačkom radu planirano 150.000 KM. Danas utvrđeni prijedlog Budžeta za 2018. godinu i prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta za 2018. godinu bit će upućeni Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje razmatranje i donošenje na decembarskoj sjednici Skupštine.

Pročitajte...