Voda se postepno povlači iz popljavljenih naselja Tuzle

Kiša koja je bez prestanka padala od sinoć, Tuzli je donijela nove probleme s poplavama. Od vode i moguće pojave klizišta strahuju prigradska naselja Solina, Dokanj, Lipnica, Rapače, ali i gradske zone Irac, Kreka, Moluhe. Ekipa Televizije TK bila je na kritičnim lokacijama.

novinar Azra Mešić

Porodici Suljetović u naselju Kreka opet je poplavilo, kao i prije tri godine. Voda ušla u prodavnicu i hodnike kuće.

Jer dole ovaj propust ne može primit vodu od potoka. On je brz. I onda se voda izljeva ovamo i spašavamo šta se može, kaže Adelhajir Suljetović, vlasnik kuće u ovom naselju.

Saobraćajnicom pored Bolnice popodne se vozilo samo iz nužde. Na lokalnom putu prema Lipnici mogla su proći samo velika vozila. Most preko Joševice koji vodi u Rapače se i ne vidi iz vode. Ovako je poslije svake kiše, kaže mještanin Mirad Kovačević koji je tek nakon povlačenja vode mogao kući.

– Korito je obrađeno, a vi biste sigurno vidjeli puno gore stanje da 2014. nije korito očišćeno i na puno više mjesta je voda izljevala. A donji dio sliva rijeke Joševice je takav, da nema pomoći bez neke velike rekonstrukcije korita, pojašnjava ekipi RTVTK na terenu.

U toku dana kritičan je bio i nivo rijeke Soline, a sa smanjenjem padavina, nivo obje rijeke se postepeno smanjuje.