Volonteri CK na raspolaganju građanima

Crveni krst je od početka pandemije koronavirusa stavio na raspolaganje sve svoje resurse sistemu zaštite i spašavanja, kao i građanima čije su potrebe dodatno povećane u ovim vanrednim okolnostima. Obezbjeđivali su zaštitna sredstva, prehrambene i higijenske pakete, sudjelovali u uspostavljanju trijažnih punktova i karantena, pružali psihološku i svaku drugu podršku. Volonteri Crvenog krsta i  dalje su aktivni.  Usljed pandemije koronavirusa finansijska situacija mnogih građana se pogoršala, kao i njihovo mentalno zdravlje. Volonteri Crvenog križa na terenu su uočili da mnogi trebaju psihološku podršku. Kada su bili obavezni karanteni, otvoreni  su SOS telefon za podršku izolovanim građanima. Još su u funkciji. U posljednje vrijeme broj poziva je povećan.  “Na početku je bilo više pitanja u cilju zahtjeva za informacijama gdje, kako, kome da se obrate, kojoj zdravstvenoj ustanovi, a sad se javljaju i stariji i mlađi koji imaju velike probleme zbog izolovanosti. Također je veliki broj osoba koje imaju psihičke probleme i potrebu za angažmanom psihologa ili nekog drugog stručnjaka”, rekla je Merima Sarajlić, sekretar CKTK.    Volonteri Crvenog krsta TK svakodnevno su na raspolaganju građanima koji se nalaze u kućnoj izolaciji. Posebnu pažnju usmjeravaju na starije osobe i njihove potrebe. “Ulagali smo maksimalne napore da obeznijedimo direktnu podršku sugrađanima u vidu prehrambenih, higijenskih paketa, sredstava za zaštitu, samozaštitu, a istovremeno i novčanih sredstava kroz kesh transfere obezbjeđene kroz strukturu CK”, Merima Sarajlić, sekretar CKTK  . Crveni krst TK kontinuirano pruža podršku zdravstvenim i obrazovnim ustanovama. Građane koji osjećaju bilo kakav oblik straha i anksioznosti pozivaju da se jave na brojeve telefona:                     060 343 0745       ili      062 040 653                                                                                 Crveni krst TK  građanima nastavlja pružati materijalnu i psihološku podršku, uz pomoć donatora.

Pročitajte...