Vrijeme je za praktičnu primjenu matematike u školama TK

Više od dvije stotine nastavnika i profesora matematike iz škola Tuzlanskog kantona prisustvovalo je danas prvom u nizu seminara o promjenama koje se na nivou Bosne i Hercegovine spremaju u cilju transformacije nastave iz predmeta matematika. Seminar je dio programa usavršavanja nastavnika, pod nadzorom ministarstava obrazovanja, a koji finansira organizacija Save the Children.

piše Azra Mešić

Prolazi vrijeme teških matematičkih zadataka. Dolazi period primjene ove nauke u svakodnevnom životu, koji će se učiti u školama, kažu učesnici seminara održanog u Tuzli.

– Nadam se da ćemo zajedno, Pedagoški zavod, Udruženje matematičara i PMF, odsjek Matematika uspjeti da na neki način ubrzano naše nastavnike i profesore matematike prilagodimo trendovima, da vizualiziramo matematiku, da ona bude što više u grafikonima, slikama, kako bi djeca lakše upijala to znanje i praktično ga koristila, kaže za RTVTK
dr. sc. Enes Duvnjaković, predsjednik Udruženja matematičara TK.

Seminare poput ovoga za matematičare prošli su već nastavnici i profesori bosanskog jezika koji rade u školama na području Tuzlanskog kantona. Sad je red da se i nastava matematike usmjeri ka ishodima učenja, kao i na implementaciji Zajedničkih jezgri nastavnih planova i programa baziranih na kompetencijama cjeloživotnog učenja, kažu u kantonalnom Pedagoškom zavodu koji je partner u projektu, koji finansira međunarodna organizacija Save the Children.

– Radi se o vrlo bitnom projektu u kome će nastava biti interesantnija za djecu. Malo teže će biti našim nastavnicima jer ona zahtjeva malo kreativniji pristup, korištenja puno literature i dodatnih izvora, što zahtjeva motiviranog nastavnika, pojašnjava Hariz Agić, stručni savjetnik Pedagoškog zavoda TK.

Zajednička jezgra nastavnih planova i programa za sve predmete je gotova i nalazi se na web sajtu državnog Ministarstva civilnih poslova, odnosno Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. To su dokumenti koje obrazovne vlasti trebaju primijeniti na nivou cijele Bosne i Hercegovine. Promjene će u odnosu na dosadašnju praksu biti radikalne, kažu predavači na seminaru. Drugi dio edukacije proći svi predavači matematike od predškolskog do srednjoškolskog nivoa, tokom ljetnog raspusta ove godine.

Pročitajte...