Vrijeme je za skidanje predizbornih plakata

Još jedni izbori su prošli.Vrijeme je za skidanje predizbornih plakata. Iako bi ih trebali ukloniti oni koji su ih postavili i ove godine će biti obaveza komunalnih preduzeća da ih ukone sa javnih površina.