VSTV BiH i AIRE Centar predstavili “Pravnu hroniku”

Petnaesto izdanje “Pravne hronike”, stručnog časopisa koji već osam godina u partnerstvu izdaju Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV) i AIRE Centar zvanično je predstavljeno danas. Časopis, pored toga što okuplja vrh pravne struke u BiH, predstavlja i potvrdu kontinuiteta podrške Vlade Ujedinjenog Kraljevstva razvoju kapaciteta domaćeg pravosuđa.

– 15. izdanje ‘Pravne hronike’ sadrži pregled ključnih novina u praksi Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) relevantnih za BiH. Veoma je važno što su autori analiza savjetnici i stručnjaci iz Ustavnog suda BiH, Suda BiH, Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske, te Apelacionog suda Brčko distrikta BiH. Dakle, ovaj časopis okuplja profesionalce iz prakse koji znaju prepoznati šta su izazovi i šta su ključni koraci koji pokazuju napredak sudske prakse u BiH – poručila je urednica 15. izdanja “Pravne hronike”, Elma Veledar Arifagić.

U ovom izdanju “Pravne hronike” čitaoci imaju priliku da pročitaju više o konkretnim slučajevima ESLJP koji obuhvataju slučajeve iz regije zapadnog Balkana. Također su obrađene odluke Ustavnog suda BiH koje sadrže nekoliko predmeta u pogledu zaštite prava privatnog i porodičnog života, te onih vezanih za mjere protiv pandemije Covid-19.

Pregledi odluka Vrhovnog suda Federacije BiH i Vrhovnog suda Republike Srpske ukazuju na noviju praksu tih sudova iz krivične, građanske i upravne oblasti. Iz krivične oblasti se ističu novije odluke koje se tiču nepotpunog rješavanja predmeta optužbe u odnosu na izmijenjenu optužnicu, nezakonitost dokaza pribavljenog kršenjem procesnih pravila, krivično djelo Zloupotreba povjerenja u vezi sa neispunjenjem dužnosti advokata pri zastupanju stranaka, te pravo suda da ne dozvoli izvođenje dokaza. VSTV i AIRE centar kontinuirano sarađuju na projektima edukacije, unaprjeđenja sistema i alata, a njihova efikasna saradnja je osigurala da naša zemlja ima i snažnu ulogu u regionalnom dijalogu o izazovima na putu ostvarenja vladavine prava na Zapadnom Balkanu.

“Pravna hronika” je dostupna u online formatu, saopćeno je iz AIRE Centra.

Pročitajte...