VSTV BiH: Za šest mjeseci riješeno više od 100.000 najstarijih predmeta

Sudovi u Bosni i Hercegovini u periodu od 1. januara do 30. juna ove godine riješili su 103.901 najstariji predmet od predviđenih 177.673, realizirajući tako 58 posto planova rješavanja predmeta za 2021. godinu od očekivanih 50 posto.

Realizacija planova, u odnosi na isti period prošle godine, veća je za devet posto.

Analiza pokazuje da je stepen realizacije planova rješavanja predmeta prvostepenih sudova (općinskih, osnovnih i okružnih privrednih) u prosjeku 56 posto, dok su sudovi viših instanci riješili 80 posto predmeta, predviđenih planovima (kvartalni planovi realizirani su u iznosu od 93 posto, dok su godišnji planovi sudova viših instanci realizirani sa 59 posto).

Posmatrano po entitetima, sudovi u Federaciji BiH riješili su 61.821 predmet, u Republici Srpskoj 39.567, sudovi Brčko distrikta BiH 1.502, dok je Sud BiH riješio ukupno 1.011 predmeta iz plana.

Stalna komisija za efikasnost i kvalitet sudova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) redovno vrši praćenje procesa rješavanja predmeta u okviru planova rješavanja predmeta.

Svi sudovi u BiH imaju obavezu da sačine plan rješavanja predmeta u skladu sa odredbama Uputstva za izradu planova za rješavanje predmeta, saopćeno je iz VSTV-a.