Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) Bosne i Hercegovine danas počinje dvodnevnu sjednicu tokom koje bi, između ostalog, trebao da razmatra izmjene i dopune poslovnika ovog tijela.

Vijeće će, nakon informacija predsjednika VSTV-a Halila Lagumdžije i direktora Sekretarijata Admira Suljagića, razmatrati godišnji izvještaj ove pravosudne institucije.

Predloženi dnevni red sadrži i izmjene i dopune Poslovnika VSTV-a, kao i prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika u sudovima u Bosni i Hercegovini.

Jedna od tačaka dnevnog reda odnosi se na bezbjednost pravosudnih institucija i nosilaca pravosudnih funkcija u BiH i prijedloge za njihovo unapređenje.

Članovi Vijeća trebalo bi da se izjasne i o skidanju tajnosti sa predmeta Ureda disciplinskog tužioca, kao i o zahtjevu za izuzeće glavnog disciplinskog tužioca.

U četvrtak, 15. aprila, planirana su imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu.

Sjednica će biti održana u prostorijama VSTV-a uz poštivanje svih epidemioloških mjera, sa početkom u 9.00 sati.