VTK BiH: U ovoj je godini izvoz pao za 11 posto

Prema podacima Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u ovoj je godini izvoz na ukupnom planu pao za 11 posto, dok je uvoz pao za 14,8 posto. Uzimajući u obzir neke druge zemlje u našem okruženju, bilježi se blagi oporavak, posebno u periodu nakon lockdowna, kojeg smo imali u martu, aprilu i maju.

Robna razmjena u BiH posmatrana po sektorima privrede ukazuje na najveći pad uvoza i izvoza upravo onih sektora koji su najviše pogođeni pandemijom, dok je agroindustrija jedina grana koja se pokazala održivom i na koju BiH treba gledati kao potencijalni generator rasta u budućnosti. Šok uzrokovan pa ndemijom ima i geografsku komponentu. On je koncentrisan u urbanim područjima u kojima trgovina, transport, ugostiteljstvo, turizam i kreativna industrija predstavljaju većinu ekonomskih aktivnosti, navode iz Vanjskotrgovinske komore BiH.
– Tzv. lockdown u periodu od 3. do 5. mjeseca je ostavio posljedice na ukupnu vanjskotrgovinsku razmjenu. Nakon tog perioda je evidentan opravak iako još uvijek nedovoljan – kaže Amila Šehić, sektor makroekonomskih sistema Vanjskotrgovinska komora BiH.

Drvna industrija i dalje bilježi suficit u robnoj razmjeni, ali su efekti izazvani pandemijom i u ovom sektoru negativni. Evidentan je pad obima razmjene usljed pada i izvoza i uvoza. Sektor metala je u odnosu na isti period prošle godine ostvario smanjenje izvoza za 20% i uvoza za 11%. Smanjen je izvoz dijelova za vozila, željeza i čelika, olova, cinka i proizvoda od cinka… Ovaj sektor suočava se sa brojnih izazovima. Posla ima, ali postoje i problemi pojašnjava Mešan Vildić, predsjednik Sindikata metalaca TK.

– Mi imamo određene probleme, koji su vezani za okruženje i EU, jer većina privrednih društava u metaloprerađivačkoj industriji je izvozno orijentisana. Mi imamo probleme kada su u pitanju PCR testovi, jer imate nekada potrebu da u toku mjeseca nekoliko puta posjetite neku od zemalja EU, tako da nemamo baš relaksiranu situaciju – ističe Vildić.

Prema podacima Vanjskotrgovinske komore BiH situacija, koju smo imali u martu, aprilu i maju, je potvrdila da smo zemlja koja ovisi o uvozu, tako da se jačanje prehrambene proizvodnje mora shvatiti ozbiljno. Upravo je ovo prilika za domaće proizvođače. BiH ima resurse da osigura osnovne elemente za život i neprihvatljivo je da u ovim poljima ovisimo o uvozu, smatraju u Vanjskotrgovinskoj komori.

Pročitajte...